DOD 2017

DOD RELAX A ÚĽAVA...
perfekná atmosféra/skvelí ľudia/Sm system/ vôňe/nové informácie/Just/kozmetika/masáže/korekcia správneho držania tela/dobrá nálada/ukážky cvičenia/diagnostika/spiral stabilization/
to všetko A HLAVNE VY na našich DOD

VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM ĎAKUJEME, BOLI STE SUPER HLAVNE PRI CVIČENÍ