Prednáška: Diagnostika chrbtice

Dňa 27.2.2018 sme usporiadali prednášku : DIAGNOSTIKA CHRBTICE

zameranú na analýzu Vášho pohybového aparátu pri pohybe, v stoji , v statike aj dynamike a tak sme sa snažili určiť chyby v pohybovom stereotype...viac na diagnostika chrbtice

Ďakujeme za Vašu účasť na prednáške

Diagnostika chrbtice,
poďakovanie patrí aj Mgr. Petrovi Jablonskému
a Mgr. Katke Weissovej, taktiež Centru voľného času, všetkým zapojeným ....

Prípadné ďaľšie otázky zodpovieme v Relax a úľava s.r.o.